Gepubliceerd op 21 januari 2013,   Categorie: Actueel,   13 reacties


5 reacties

– mogelijk verlies van 250 banen bij NDC Mediagroep

– positie NDC-directie ter discussie

– Leeuwarder Courant als ochtendkrant is brug te ver

– commercie is verwaarloosd

 

‘Het wordt spannend’, zo omschrijft Evert Jan Rotshuizen de situatie bij NDC Mediagroep als hem gevraagd wordt naar de toekomst van het bedrijf en in het bijzonder dat van de Leeuwarder Courant. Hij parkeert zijn fiets op de Leeuwarder Nieuwestad om de verslaggever zaterdagmorgen via de telefoon te woord te staan. ‘Als we het nu niet redden, dan redden we het nooit niet.’

Evert Jan Rotshuizen is al jarenlang voorzitter van de stichting Je Maintiendrai Beheer, de stichting die mede-eigenaar is van het in zwaar weer verkerende noordelijke uitgeefconcern NDC Mediagroep. Vorige week werd bekendgemaakt dat het mediabedrijf, dat sinds voorjaar 2012 in de verkoop staat, exclusief gaat praten met twee ideële instellingen Friesland Bank Oranjewoud en Je Maintiendrai Beheer over verkoop. Daarnaast is er nog ING Corporate Investments dat een minderheidsbelang verwerft in de verkoop, mocht die slagen. De andere bieder, een consortium onder aanvoering van mediabedrijf Koninklijke BDU in Barneveld, kreeg afbericht.

Opluchting?  

Van opluchting, zoals hoofdredacteur Hans Snijder deze week in zijn eigen krant melding maakte, valt bij Rotshuizen nog niets te bespeuren. De Leeuwarder advocaat weet als geen ander dat er nog veel kan veranderen voor de definitieve handtekening voor overname is gezet. Er zal nog stevig onderhandeld moeten worden om het bedrijf, dat een miljoenenschuld met zich mee torst en waar 750 mensen werken, boven water te houden. Een bank aan boord moet je eigenlijk niet willen, dat geeft ernstige beperkingen, zo weet iedere ondernemer.

Bal  

Hoe de bal gaat rollen is nog niet duidelijk, maar dat er grote veranderingen op stapel staan wel. Linksom of rechtsom zal er moeten worden gesneden in het personeelsbestand dat tot voor enkele jaren uit 1800 werknemers bestond. Een bevestiging dat 250 banen op de tocht staan wil Rotshuizen niet geven. ‘Ik kan dat niet bevestigen.’ Maar zonder verlies van banen komt de overeenstemming niet tot stand, zo maakt hij duidelijk. ‘Er zal moeten worden gesneden en activiteiten moeten worden gecombineerd.’

Over de positie van de directie van NDC, die bestaat uit Gert-Jan Oelderik en Hans Voorn, is Rotshuizen duidelijk: ‘Die zal tegen het licht moeten worden gehouden.’ De eerste man van Je Maintiendrai was ‘enigszins verrast’ te constateren dat de directieleden Gert-Jan Oelderik (algemeen directeur) en Hans Voorn (commercieel directeur) met hun persoonlijke bv’s deel uitmaakten van een van de twee biedende partijen (Koninklijke BDU). ‘Dat hadden we wel wat eerder willen weten.’

Over de plannen om van de Leeuwarder Courant een ochtendkrant te maken zegt Rotshuizen: ‘De veranderde vormgeving en het overgaan op tabloid is op zich goed ontvangen, maar om over te stappen op een ochtendkrant is wellicht teveel van het goede.’ Dit plan stond voor april op de rol. Alle zaken liggen open, zo stelt Rotshuizen. Op de vraag hoe NDC denkt in de toekomst geld te gaan verdienen antwoordt hij: ‘De onderkant van de advertentiebodem lijkt nu bereikt. Ook hier moet scherp worden geopereerd. De commercie is verwaarloosd.’

Luwte  

Tot voor enkele jaren was het voorzitterschap van Je Maintiendrai Beheer een alom gewaardeerde toezichthoudende functie die zich in de luwte afspeelde. Bij evenknie Je Maintiendrai Fonds was het helemaal feest. Dit fonds, onder leiding van oud-burgemeester Klaas Dankert van de gemeente Het Bildt, keerde ieder jaar een half miljoen euro uit aan diverse culturele organisaties. Door de tumultueuze ontwikkelingen is, volgens berichtgeving in de Leeuwarder Courant, deze steunverlening aan tientallen maatschappelijke instellingen in het noorden met ingang van dit weekend onmiddellijk stopgezet. Sneu voor alle, vaak op vrijwilligers draaiende organisaties, maar het is niet anders. Alle aandacht is nu gericht op het behoud van het moederbedrijf en het eigen cultuurgoed: Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden.

Oostenrijkse sneeuw  

Ton Roskam loopt door de Oostenrijkse sneeuw als hij vrijdagmiddag wordt gebeld om een toelichting te geven waarom hij denkt dat zijn krantenbedrijf buiten de boot is gevallen. De hoogste baas van het mediabedrijf Koninklijke BDU heeft eerder deze week gehoord dat hij is afgewezen als aspirant-koper. Roskam heeft geen idee waarom een club van ideële stichtingen verkozen is boven een op-en-top krantenbedrijf. ‘De reden waarom wij niet zijn verkozen weet ik niet. Het is allemaal nog vers.’

Wij hebben het beste plan  

Roskam verwijst voor verdere informatie door naar zijn directiesecretaris Marnix Kreyns. Kreyns zit in Amsterdam bij een congres en vertelt laat in de middag dat hij de inhoudelijke afwijzing aanstaande maandag krijgt te horen. ‘We hebben niet meer dan een vierregelig briefje gekregen.’ Kreyns kan niet spreken namens de gezamenlijke bieders (BDU, beheersmaatschappij Heidehuis, investeerder Investion en Oelderik en Voorn), zo vertelt hij. Hij verwijst voor het inhoudelijke verhaal naar de NDC-mannen Oelderik en Voorn. ‘Die hebben de plannen gemaakt voor de toekomst van het gehele bedrijf inclusief de huis-aan-huisbladen. Wij hebben het beste plan, maar ik denk dat de andere partij dat ook zal vinden.’ Over de reductie van het aantal banen, die in beide voorstellen voorkomt, zegt Kreyns: ‘Ik durf niet te zeggen hoeveel arbeidsplaatsen in ons plan verloren zouden gaan, maar het maakt zeker deel uit van ons voorstel.’

Zwijgplicht

Oelderik beroept zich op de zwijgplicht die hij, zo zegt hij, als belanghebbende partij heeft ondertekend. ‘Het is een een interessant verhaal. Ik zou er veel over kunnen vertellen, maar ik ben niet vrij om er iets over te zeggen.’ Op de opmerking van Rotshuizen dat die graag in een eerder stadium zijn deelname in een biedende partij had willen vernemen, wil Oelderik niet ingaan. Hij ziet voor zichzelf geen belemmeringen om, wanneer het bedrijf wordt overgenomen door een concurrerende bieder, in functie te blijven. Opstappen? Oelderik: ‘Dat is niet aan de orde. Er komt straks een prima aandeelhouder.’

Emotie  

De keuze voor exclusieve onderhandelingen met de ideële partijen, plus noodgedwongen ING, waarvoor het bedrijf nu gekozen heeft lijkt vooralsnog gestoeld te zijn op emotie en culturele gronden. Het behoud van het cultuurgoed krant staat voorop. Hoe dit financieel vorm moet krijgen is even van latere zorg. Het is niet ondenkbaar dat Oelderik en Voorn het beste commerciële plan in de tas hadden, maar hier wreekt zich een ander cultuurverschil. In de afgelopen periode tilde het op van de adviseurs en consultants die allemaal het goede voor het concern in petto hadden. Het Leeuwarder mediabedrijf is de in- en uitvliegende managers op hun Italiaanse schoenen een beetje zat. Als rondschijtende spreeuwen dropten ze hun plannen om vervolgens te vertrekken en het bedrijf in verwarring achter te laten.

Zwembad  

Jan de Vries zit zaterdagmorgen ontspannen aan de rand van een zwembad ergens in Europa als hij de telefoon opneemt. De Vries is eerste man van Friesland Bank Oranjewoud en uit dien hoofde in het mediaspektakel beland. De voormalige directeur van de zuivelfabriek in Workum, en parttime auteur van Friese boeken en toneelstukken, voert het beheer over de ‘honderd miljoen’ van de Friesland Bank, dat tot voor kort geparkeerd stond onder de vlag Fryslân Boppe en afkomstig is uit de boedel van de gesneefde bankinstelling. De Vries kan of wil geen duidelijkheid verschaffen op de vraag of de beoogde investering solide is. Zelf moet hij nog een bestemming zien te vinden voor het prestigieuze landgoed Oranjewoud bij Heerenveen dat hem plots in de schoot is geworpen. De honderd miljoen euro waarmee gehandeld kan worden ligt overigens niet in een kluis, maar zit voor een belangrijk deel in vastgoed en is voor een ander deel erfelijk belast met het aandeel Van Lanschot. Ingewijden zeggen dat met slechts 20 miljoen euro vrij gehandeld kan worden.

Tot zover de actuele stand van zaken.  

De vraag rijst: waar is de lezer in dit verhaal? Doet die nog mee? Het antwoord: steeds minder. Bij de laatste telling van het HOI, het officiële oplage-instituut voor kanten en tijdschriften, kwam de teller voor de Leeuwarder Courant niet verder dan 72.245 betaalde abonnementen. Een verlies in een jaar van 10.000 abonnementen. Bij het Dagblad van het Noorden was het van hetzelfde laken een pak. Ook hier fors verlies (110.949). Zelfs het digitale aandeel, waarop met tromgeroffel was ingezet, liep terug (van 12.648 naar 10.869).

Glijvlucht  

Dit betekent dat de huidige hoofdredacteur Hans Snijder en uitgever Siebe Annema hun voorspellingen niet waarmaken. Snijder kondigde in november 2010 tijdens de lancering van de vernieuwde krant in het Oranje Bierhuis aan zelfs voor 10.000 nieuwe abonnees te zullen zorgen. Hij werd in het café enigszins onder druk gezet, maar het cijfer stond. Annema was niet minder optimistisch. De kille cijfers laten nu een omgekeerd beeld zien. Van een opmars is de krant onder hun leiding in een glijvlucht beland die nog niet tot stilstand is gekomen.

Cashcow  

Van de cashcow die de krant was onder het superduo wijlen Harke van der Meer en Henk van Zetten is nu een mager scharminkel overgebleven dat stevig aan het infuus zit. Het toonaangevende dagblad is weggegleden naar de marge, financieel maar ook kwalitatief schort er het een en ander aan. Daar waar Van der Meer en Van Zetten de teugels strak in handen hielden en elke gelegenheid te baat namen om de kas te spekken – enerzijds door het opkopen van zelfstandige abonnements- en huis-aan-huiskranten en anderzijds door de tarieven, gesteund door monopolisme, in te kaderen met onduidelijk gemotiveerde ‘factor twee en drie toeslagen’ – is het momenteel wildwest in advertentieland. ‘De adverteerder bepaalt de prijs’, zo constateerde hoofdredacteur-directeur Lútzen Kooistra van het Friesch Dagblad twee jaar geleden mismoedig tijdens een avond over de media in Debatcentrum De Bres.

Publiek geheim  

Niet alleen is het wildwest aan de adverteerderskant, ook, en wellicht ernstiger, worden trouwe abonnees geschoffeerd. Het is een publiek geheim dat abonnees die om welke reden dan ook af willen van hun abonnement terstond een nieuwe krijgen aangeboden voor een sterk gereduceerde prijs, soms voor de helft van wat ze betaalden. Leeuwarder Courant-fan Lute Spandaw (38 jaar abonnee): ‘Die verhalen heb ik ook gehoord en dat is natuurlijk zeer ernstig. Het is prijsbederf wanneer je hetzelfde product op dezelfde markt in dezelfde tijd voor verschillende prijzen aanbiedt. De een is trots met het onverwacht behaalde voordeel en de ander voelt zich gekke Henkie. Lezers moet je juist koesteren. Ze beschouwen zichzelf als lid, daar moet je gebruik van maken. Die moet je niet tegen de haren instrijken met dit soort fratsen.’

Digitale kanalen  

Middenstanders die wijn en boeken verkopen verbazen zich al jaren over de winkel van de krant en zijn negatief over andere voordeelactiviteiten waarmee de krant zich van haar adverteerders heeft vervreemd. Voor Rotshuizen c.s. zal het oplossen van de financiële problemen ongetwijfeld een uitdaging zijn van bijna bovenmenselijke proporties. Daar komt nog bij dat de rol van de uitgever op de veelbelovende digitale kanalen allerminst overtuigend is en dit geldt ook voor de door het bedrijf geëxploiteerde radiozenders. Die dienen vooral als middel om een deel van de advertentiemarkt af te dekken. Beide activiteiten leveren, volgens betrokkenen, niet of nauwelijks een bijdrage aan het bedrijfsresultaat.

Drukkerij  

Voor Rotshuizen is de vraag of de overname gestoeld is op emotie even niet van belang. Het is nu of nooit. Over het motief om BDU buiten de deur te houden zegt hij: ‘Ze waren vooral geïnteresseerd in de drukorder. Ze hebben het dagblad Metro even gedrukt maar zijn die order kwijtgeraakt. Ze zitten daar met hun handen in het haar. In dat geval hadden we een lege drukkerij in Leeuwarden gehad.’

De reddingspoging die nu in gang is gezet oogst waardering, maar moet gepaard gaan met stevig ingrijpen, zo zijn critici van mening. De weglopers hebben kritiek op de inhoud van de krant. Die is te luchtig, te willekeurig en de verbintenis met bepaalde organisaties ongelukkig. Dit ondermijnt de gezagspositie van wat eens het ‘Hoofdblad van Friesland’ was, de subtitel die onlangs van de voorpagina is geschrapt. Deze neerwaartse spiraal moet worden omgebogen. ‘Het elan moet terug’, zo sprak Rotshuizen eerder deze week.

 

12

 

Reactie geplaatst op 20 januari 2013  jopie

wat een voortreffelijk stuk!  goed dat er buiten de reguliere balden, lc en fd, onderzoeksjournalistiek wordt bedreven.  de reguliere krant, met name de lc, blijft continu in gebreke en de wanverhouding eigen vs externe berichten – lees teveel niet-lc geproduceerde artikelen – is te gek voor woorden.  dit verhaal over de achtergronden betreffende de verkoop en plannen smaakt naar meer: wanneer komt het vervolg?

 

Reactie geplaatst op 20 januari 2013  Harrie

ja, meer van suks

 

Reactie geplaatst op 21 januari 2013  Franke Atsma

Eindelijk, het zou tijd worden, alle niet maatschappelijk betrokken , luie, zelfvoldane, aan de leiband van de politiek lopende, zichzelf “journalist”of “redacteur” noemende personen nú eruit schoppen, met een noodgang. Jarenlang hebben ze verzuimd hun maatschappeliike plicht te vervullen. Ook heeft de politiek in Friesland hierdoor jarenlang hun gang kunnen gaan zonder dat hun ook maar een redactionele stro breed in de weg werd gelegd. Shame on you LC-redactie ! De goeden niet te na gesproken. De verantwoordelijken hebben de goede naam van onze Leeuwarder Courant willens en wetens verkwanseld. Eigenlijk bestond er al geen verschil meer tussen het “niveau” van Omrop Fryslân en de LC. Degenen die de schoen past moeten nu de conclusie trekken en opstappen wegens gebrek aan kwaliteit, zonder financiele handdruk dat mag duidelijk zijn.

 

Reactie geplaatst op 21 januari 2013  Harm

Die ochtendkrant dat zal duizenden abonnees kosten, Werkend Friesland heeft ‘s ochtends geen tijd om de krant te lezen. En ‘s avonds lees je oud nieuws. Ik ga opzeggen en neem wel een abonnement op de webeditie op i-padversie.

 

Reactie geplaatst op 21 januari 2013  arnoldbalk

Een verhelderend artikel. Zou het alleen wel fair vinden de naam van de verslaggever te kennen .Dat wil nog wel eens helpen bij je interpretatie van het geschrevene. De vermelde zaken als o.a. abonnementenwerving, commercie( hoe presteert b.v. het Friesch Dagblad het wel 15/01 een goed leesbare Reisbijlage te brengen met veel advertenties? ), onderzoeksjournalistiek, ochtendkrant is geen goede keus, webshop ( ondermijnt je eigen mogelijke adverteerders ), onderschrijven grotendeels mijn menig hierover. Heb me hierover in het verleden ook al eens uitgelaten bij lezersforums, maar direct na afloop was b.v. de heer Snijder al naar huis en medio september mijn zorg uitgesproken over voornemen ochtendeditie. maar je krijgt geen reactie. Als tot voor kort meer dan 40 jaarexploitant van De Lektuurhal en als krantenverkoper/ geïnteresseerde wilde ik mijn zorgen en de mening van klanten, dus uit het veld wel kenbaar maken.
 
 
 

Schrijf een reactie


Reactie(s)

Reactie geplaatst op 22 januari 2013
Gerry

wat een zurigheid! Niet te geloven!

Reactie geplaatst op 22 januari 2013
jan kooistra

De ene zijn dood is de ander zijn brood. De overlijdensadvertenties brengen denk ik veel geld op. Ochtendkrant. Wij lezen hier nu de krant met vier huishoudingen als hij ‘s morgens komt kunnen de ouderen hem overdag lezen en de werkenden daarna. Ik verwacht nog veel meer bedankers. We moeten bezuinigen vandaar.
groet Jan Kooistra

Reactie geplaatst op 22 januari 2013
Aafke Klopman

Ja, ik vind het ook jammer, als de LC straks ‘s morgens verschijnt. Ik heb al een ochtendkrant, namelijk Trouw.
Verder wens ik totaal behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers van de LC toe. Je zult maar in deze tijden op straat komen te staan!…Wie neemt je, als oudere, nog aan? En er heerst nog altijd crisis.

Met vriendelijke groet,

Aafke Klopman.

Reactie geplaatst op 22 januari 2013
R.

De LC als ochtendblad? Niet aan mij besteed. Ik lees al een ochtendkrant, een kwalitéitskrant! Daar kan de LC niet aan tippen. Zie de zaterdageditie: allemaal artikelen over woninginrichting. Al jaren. Inhoudsloos. Neem een voorbeeld aan de Sneinspetiele van het FD, LC! Als ochtendeditie overleeft de LC zeker niet vanwege zware concurrentie van VK, Trouw, NRC. De LC moet volgens mij in de middag bezorgd worden en er moet journalistiek weer kwaliteit geleverd worden. En dit ligt niet aan de journalist (alleen), maar vooral aan het management. Weg met de witte boorden, weg met de mensen die veel te veel geld kosten en de afgelopen jaren bewezen hebben dat ze geen zoden aan de dijk zetten! Ik wens het overige personeel in deze tijden veel doorzettingsvermogen toe en ik hoop dat de kwaliteit zal gaan zegevieren! Verdieping is er nodig en geen lifestyle shit.

Reactie geplaatst op 22 januari 2013
klaas jansma

Snijder doet echt zijn best wel en er zijn leuke jonge redacteuren, vol ijver, bij de LC. Net als bij het FD trouwens. Maar cultuur kun je niet kopen en tegen gratis nieuws in Spits en op Nieuwssites is moeilijk te concurreren. Jammer dat er nu alle vrije kapitaal van de FB in gaat zitten.
Wel of geen ochtendkrant? Dat is niet zo’n dilemma als je de achtergronden beter verzorgd. Ik lees Trouw of de Volkskrant ook vaak ‘s avonds, en dat is voor mij zelden een probleem. Nee, de werkelijke oorzaak van de ellende was de te visionaire directeur en te weinig alerte toezichthouders. Dat is de redactie niet aan te wrijven. Klaas Jansma

Reactie geplaatst op 22 januari 2013
secretaris PEL

Het is geen gemis als de LC verdwijnt.
Het is mij teveel vooral een PvdA/CDA-achtig clubblaadje. Al vanaf de oprichting bijv. van ver. PEL (1978) was het een zeldzaamheid als we er in slaagden een ingezonden stukje in die rubriek te krijgen of in de Te Gast rubriek, terwijl van sommige beroeps-querulanten week na week ingezonden stukjes verschijnen.. Vind ik op zich best, maar waarom de een zowat altijd geplaatst en de ander bijna nooit? Meestal werd een stukje van PEL domweg niet geplaatst, zonder opgaaf van reden. Natuurlijk is het makkelijk om te menen: nou, dan zal zo’n stukje wel buiten de normale fatsoens-criteria zijn gevallen, maar zo ligt het niet: het ging dan vaak om iets waarbij we stelling kozen tegen het afbraakbeleid op sociaal gebied of op het gebied van de volkshuisvesting. En dan ga je niet mee met in welke richting de schaapskudde behoort te lopen volgens de gevestigde orde en dan gaat het ingezonden verhaal de prullebak in.
Goddank is er nu internet, zodat we niet meer totaal afhankelijk zijn van de LC, een LC overigens soms met slappe knieën: iets “fout” gezegd in een LC-bericht over een onderwerp wat de gemeente raakt: burgemeester of sectormanager belt de hoofdredactie en je leest nooit meer iets over een bepaald onderwerp… Ook dat kwam recentelijk voor.
Ik noem ook de vaak slechte scheiding tussen feitelijke berichtgeving en de mening van de journalist zelf, zodat berichten een soms geraffineerde mix werden van feiten en meningen.
Net alsof meningen geven niet via een redactionele column kunnen.
Of bijv. het domweg onjuist weergeven van feiten. Ik kan vele voorbeelden geven. Een klein recent voorbeeld: De LC meldt dat er ook bij de zorgtoeslag in 2013 voor het eerst sprake is van een vermogenstoets. Dat was juist. De LC meldt hierbij tevens dat tot dat vermogen ook het eigen vermogen in de eigen woning wordt gerekend. Dat was pertinent onjuist, hiermee met name ouderen met een geheel of grotendeels afbetaald koophuisje (ja, indertijd werd er nog gewoon afgelost..) maar veelal met weinig inkomsten (AOW plus bedrijfspensioentje; vooral bij gepensioneerde mensen uit de bouw schrik je hoe weinig bedrijfspensioen men vaak maar heeft; echt schandalig) wijsmakend dat zij de zorgtoeslag wel kunnen vergeten. Ik mail de LC: beste mensen, corrigeer dat svp even om bovengenoemde reden, maar er volgt radiostilte en geen rectificatie. Slordige journalistiek. Zeker, er zijn ook bij de LC uitzonderingen, journalisten die wel feitenkennis hebben en waarbij hun verhaal wel klopt, maar er zijn teveel anderen. Hoewel het wel opviel dat dit vooral in komkommertijd gebeurde. Dan is zowat iedereen toch met vakantie nietwaar?
Ik beweer niet dat andere kranten beter zijn, dan zou ik een abo op diverse kranten moeten nemen, maar wil de LC overleven, dan zullen daar dingen toch echt anders en beter moeten.

Reactie geplaatst op 23 januari 2013
Franke Atsma

De Provincie moet maar een flink deel van de NUON gelden investeren in de Leeuwarder Courant, dat hebben de redacteuren wel verdiend wegens hun kritiekloze houding !

Reactie geplaatst op 23 januari 2013
Radboud Droog

Wat een meninkjes allemaal weer.

Reactie geplaatst op 23 januari 2013
actueel weerbericht

droog

Reactie geplaatst op 27 januari 2013
Ronald

Ja, pech met aankoop ThiemeMeulenhoff en de crisis. Dat hadden zelfs de journalisten van de Economie-redactie niet voorzien. Menig ander overigens wel reeds in 2008. ‘t Zal wel niets met de LC zelf te maken hebben, maar heb me wel eens geërgerd aan aan gezapige, arrogante LC-redacteuren. Ben geloof ik niet de enige. Eén lullig stukje per dag en dan was t wel weer mooi. Of uren bij een of t andere vergadering voor een eenkolommertje. Ondertussen lekker verdienen, want de LC was/is een prima werkgever wat dat betreft. Nu maar eens echt aanpoten daar. Minder kopieren van t ANP en meer zelf doen. Een keertje zweten, zere klauwen van t typen, koppijn van t schermstaren. Kennen ze dat wel bij de LC?

Veel gemiste kansen. Toen ik jaren terug van de krant af wilde omdat het simpelweg te kostbaar werd, wilde ik wel over op de webversie. Die bleek echter even duur. Reactie toen: het is dezelfde inhoud. Geen visie. Waarom nog steeds dezelfde indeling van jaaarren oud? Waarom alle ANP berichten niet gratis online? Waarom niet betalen per artikel – echt goed achtergrondartikel/reportage. Waarom niet de basisartikelen gratis en het ECHTE journalistieke werk – diepgraven, doorvragen, onthullen – bijbetalen?
Etc….

Reactie geplaatst op 27 januari 2013
Antje

Geen paniek. Deze krant die in de oorlog door het landsbestuur (duitsers) was uitverkoren, en financieel ondersteund, verkeerd nog steeds in dezelfde positie. Een aantal uitverkoren journalisten schrijven wat de staat(O.M) voorschrijft.Daarmee is het allang geen vrije media meer.Het is gelijk aan de pravda ooit in het oostblok. Alleen daarvan wist je dat het gecensureerde propaganda van de regering was. Hier denkt men nog steeds dat de main stream media aan waarheidsvinding doet. In dat opzicht is te hopen dat deze krant eindelijk ter ziele gaat, en dat de Jantien de Boertjes van deze krant hun verdiende loon krijgen.
Wat duidelijk is in dit stukje, dat is wel dat het niet over nieuwsgaring en lezers gaat, maar over macht. Hopelijk wordt hiermee het laatste stukje NSB waar we nog mee opgescheept zitten,eindelijk ten grave gedragen.

Reactie geplaatst op 15 maart 2013
Boublog

De LC verloochent haar eigen vak en publiceert enkel wat de hoge heren hen laten publiceren:
http://www.boublog.nl/27/01/2013/de-leeuwarder-courant-als-spreekbuis-van-het-om/

Reactie geplaatst op 16 maart 2013
Bats

Komt van dat scholletje Asing Walthaus, overal lekker tussendoor, zeker een CDA’ er die met alle winden meewaait en op het laatst geen eigen mening meer heeft.

 
 
 

MEER NIEUWS

 
 
Op liwwadders adverteren?

GERELATEERD NIEUWS
Wyb, bedankt!

17 juli 2013, 5 reacties


Mercurius: lachen op de bank in Heechterp

17 juli 2013, 3 reacties


Advies: koester de wijkagent

16 juli 2013, (1) reactie


Ik heb in geen jaren zoveel mensen in de Groene Ster gezien

16 juli 2013, 2 reacties


Man in Sacramentsstraat bedreigd met mes

16 juli 2013, (0) reactie


LAATSTE NIEUWS
Kees de Kort: We hebben groei gekócht

04 september 2015, (0) reactie


Leeuwarder partijen willen huisvesting voor vluchtelingen

04 september 2015, (0) reactie


Ruim vier op de vijf prille vaders nemen verlof

04 september 2015, (0) reactie


Waddengemeenten trekken nog altijd aan hun bestuurlijke spaghetti

04 september 2015, (0) reactie


CBS: Keukenbranche veert op

04 september 2015, (0) reactie


POPULAIR NIEUWS
Sailing Letters met bitterballen na

28 augustus 2015, (0) reactie


D66 vraagt uitleg onteigeningsbeleid..

26 augustus 2015, (0) reactie


Truus van Lemmen (Brixx): Blij met Walvis..

26 augustus 2015, (0) reactie


ABP: Bod loonsverhoging inderdaad dure..

26 augustus 2015, (0) reactie


Huizumer Cup-dag op sportpark Nijlân

26 augustus 2015, (0) reactie


Lunchen met Liwwadders!
Iedere dag het belangrijkste
nieuws per email
Vul hier uw e-mailadres in:

-->