Persbureau Leeuwarden registreert bepaalde informatie van u, zoals voornaam, achternaam, type gebruiker, e-mail adres en wachtwoord, zodra u zich op Liwwadders.nl aanmeldt als lid. Persbureau Leeuwarden verwerkt de gegenereerde gegevens in overeenstemming met het privacy beleid. Dit beleid houdt ondermeer in dat uw persoonsgegevens te allen tijde door ons zullen worden beschermd. Als u ons daarvoor toestemming verleent sturen wij u dagelijkse nieuwsupdates toe en/of voorzien u van andere relevante informatie. Wij zullen nooit uw persoonsgegevens verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen, voor marketingdoeleinden of anderszins, aan derden buiten de website zonder u daarvan uitdrukkelijk en bij voorbaat op de hoogte te stellen.

Door een account aan te maken op Liwwadders.nl en vervolgens content in te brengen, zoals nieuwtjes, foto’s, video’s of columns, geeft u invulling aan een belangrijk deel van de missie van de website: zo snel mogelijk interessant nieuws uit Leeuwarden en omgeving bekend maken en verspreiden. De website Liwwadders heeft daarnaast nog een tweede doelstelling: zo effectief mogelijk bedrijven, instellingen, consumenten en vraag en aanbod uit de regio bij elkaar brengen. Op Liwwadders.nl worden zakelijke gebruikers daarom kosteloos opgenomen in de rubriek ‘Regio Links’. Heeft u een zakelijk profiel en een bedrijfsprofiel aangemaakt, dan kunt u vacatures inbrengen en/of adverteren op de website. Bedrijven die adverteren worden, op actieve en passieve wijze, met de bezoekers en leden van Liwwadders in contact gebracht.

Bij het aanmaken van een account bepaalt u zelf welke gegevens u openbaar maakt. U bent uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor het bedenken en opgeven van een uniek wachtwoord, voor het veilig bewaren van uw persoonlijke accountgegevens en voor het beheren van uw persoonlijke pagina en/of bedrijfsprofiel(en). Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van ingebrachte informatie, kern- en bedrijfsgegevens, contactgegevens enz. Persbureau Leeuwarden werkt samen met u aan eerdergenoemde missie door lokaal nieuws, kennis en actuele (markt)informatie uit Leeuwarden en omgeving te delen, door relevante content in te brengen en door zakelijke opportunities of interessante ideeën met u uit te wisselen.

We houden op Liwwadders.nl met behulp van Google Analytics een aantal gegevens van uw bezoek bij. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te analyseren. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen of door hier aan te geven dat u geen cookies van Google Analytics op uw computer wenst. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie over uw bezoek door Google.

Persbureau Leeuwarden verzoekt haar bezoekers, leden en gebruikers vriendelijk doch dringend om nooit de beschikbaar gestelde services of het interne mailsysteem te misbruiken voor het verzenden van spam, voor het beledigen of lastigvallen van medegebruikers of door op andere wijze schendingen te plegen ten aanzien van deze regels, zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Constateert Persbureau Leeuwarden (opzettelijk) misbruik dan volgt waarschuwing of, in het uiterste geval, uitsluiting van het gebruik van de site. Persbureau Leeuwarden behoudt zich te allen tijde het recht voor om, met opgaaf van reden, persoonlijke – of zakelijke accounts, reacties op nieuwsberichten, bedrijfsprofielen of advertentiecampagnes te deactiveren dan wel volledig te verwijderen van de site.

Uw persoonlijke gegevens en ingevoerde bedrijfsprofielen worden in een database opgeslagen op onze eigen (stand-alone) server in een beveiligde omgeving. Ondanks de stringente beveiliging, die voldoet aan de meest moderne technologieën en gestandaardiseerde protocollen, kunnen wij niet verzekeren of garanderen dat er (ooit) toegang verkregen wordt tot deze informatie door middel van inbreuk, hacking of ander oneigenlijk gebruik, of dat er opgeslagen informatie (content) verwijderd of anderszins vernietigd wordt op de site. Dit omdat het internet helaas nooit een 100% veilige omgeving is (of zal worden). Persbureau Leeuwarden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren gegane data of (persoons-/bedrijfs)gegevens, of voor de gevolgen die dit voor u als persoon of bedrijf met zich meebrengt. Wel stellen wij alles in het werk om de door u ingebrachte informatie te beschermen en we kunnen u ook van dienst zijn bij het herstellen van eventueel ontstane schade / verlies van data door terugplaatsing via de periodiek door het systeem aangemaakte backups.

Maakt u gebruik van het advertentiesysteem op de website dan zullen wij uitsluitend de strikt hiervoor noodzakelijke gegevens uitwisselen met onze betalingsafhandelaar MultiSafepay. Gebruikers kunnen de aan Persbureau Leeuwarden verstrekte persoons- en/of bedrijfsgegevens te allen tijde opvragen, wijzigen, verwijderen en/of inzien door in te loggen op hun persoonlijke account. Persbureau Leeuwarden neemt hiermee de van toepassing zijnde Europese privacy regel- en wetgeving in acht.

Het kan gebeuren dat Persbureau Leeuwarden in de toekomst genoodzaakt is dit Privacy beleid te wijzigen. Als dit voorkomt zullen wij een melding plaatsen op de homepage om u daarvan in kennis te stellen. Leden ontvangen in dat geval een bericht op hun persoonlijke pagina. Door gebruik te blijven maken van de website en haar services na online publicatie en ontvangst van een intern bericht hierover gaat u automatisch akkoord met (de) doorgevoerde wijziging(en).

Wij waarderen het zeer dat u de moeite heeft genomen ons Privacy beleid te lezen. Wij staan altijd open voor uw opmerkingen, suggesties of vragen. Gelieve alle correspondentie aangaande het Privacy beleid te zenden aan Persbureau Leeuwarden,  M.H. Trompstraat 8, 8921 GH te Leeuwarden of naar het e-mailadres info@persbureauleeuwarden.nl.

-->