Gepubliceerd op 07 maart 2013,   Categorie: Actueel,   (1) reactie


(tekst: NLP en PAL/GroenLinks – wethouder Diks is lid van PAL/GroenLinks en verantwoordelijk voor bomen)

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden, 6 maart 2013

Betreft: vragen inzake publicatie vergunningsaanvragen

Geacht College,

In februari waren ondergetekenden aanwezig op een informatieavond rond de verleende vergunning voor de kap van 85 bomen alsmede het herplantplan langs het spoor op het gedeelte vanaf het station Camminghaburen tot het Ouddeel.

Op die avond werd door bewoners aangegeven dat zij uit de gepubliceerde vergunningsaanvraag van 8 februari 2012 in Huis aan Huis, noch uit de gepubliceerde vergunningsverlening met mogelijkheid van bezwaar van 8 augustus 2012 konden opmaken dat de gevraagde en de verleende vergunning betrekking hadden op de kap van 85 bomen langs het spoor. En dat bewoners daardoor niet in staat zijn geweest hun recht op bezwaar adequaat uit te oefenen.

Uit antwoord op onze vraag naar de tekst van bedoelde publicaties geeft u weer dat bedoelde vergunningsaanvraag is verwoord door de volgden tekst:
HaH 8 februari 2012. Aangevraagde omgevingsvergunning:

Diverse locaties langs het spoor, (10776274) kappen van 4 bomen.

HaH 8 augustus 2012. Verleende omgevingsvergunning:

Diverse locaties langs het spoor, (10776274) kappen van meerdere bomen. Verzenddatum 24-07-12.
Naar aanleiding hiervan stellen we u de volgende vragen:

1. Erkent u met ons dat inwoners van Leeuwarden uit de omschrijving “ diverse locaties langs het spoor” en “kappen van 4 bomen” geen verzoek kunnen opmaken voor de kap van 85 bomen?

2. Hoe kan het dat een vergunningsaanvraag voor 4 bomen zonder nieuwe publicatie wordt omgezet in een vergunningverlening voor meerdere bomen, waarbij onder meerdere het aantal van 85 bomen wordt verstaan? Hoe verklaart u deze afwijking ten opzichte van de originele publicatie?

3. Gaat u naar aanleiding van deze zaak maatregelen nemen om de wijze van publicatie rond vergunningen te verbeteren? Zo ja, hoe en wanneer gaat u de criteria betreffende omschrijving bij publicatie aangevraagde en verleende vergunningen veranderen c.q. verhelderen?

We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Gijs Jacobse, Nieuwe Leeuwarder Partij Gerben Hoogterp, PAL GroenLinks
 
 
 

Schrijf een reactie


Reactie(s)

Reactie geplaatst op 07 maart 2013
Gerben Hoogterp

Over de inhoud: om de veiligheid op het spoor te verbeteren heeft ProRail gevraagd om in Camminghaburen bomen te kappen rond het spoor. Op de informatieavond verleden week waren NLP en PALGroenLinks aanwezig. Wij met zowel wethouder als fractie.

Conform een motie van PAL GroenLinks om bij kap ook bomen te herplanten, heeft wethouder Diks ingezet op compensatie door ProRail. In deze situatie gebeurt dat zelfs op maat, volledig in overleg met de bewoners naast het spoor. Zo wordt het nadeel van bomenkap omgebogen in nieuwe groene én kwalitatief hoogwaardiger aanplant.

Over het principe: Bovenstaande suggestieve kop over aanval op eigen wethouder roept om correctie. Wij leven nl. in een zogenaamde duale democratie. Dit
betekent dat ook een coalitiepartij haar eigen collegeleden om opheldering
kan en mag vragen. Hoe raar dat voor sommige zwart-wit dogmatici misschien
ook klinkt, PAL GroenLinks vindt dat juist goed aan het duale systeem. Je
kunt én verantwoordelijkheid willen dragen én ondertussen ook positief kritisch zijn.

De les die we willen leren van Cammingharen is hoe we aanvragen voor
vergunningen in het algemeen en voor kapvergunningen in het bijzonder zo helder mogelijk omschrijven in Huis aan Huis en andere media. Wij willen in de toekomst klare en geen verhullende taal meer bij zo’n aanvraag. En natuurlijk stimuleert Pal GroenLinks zowel groene natuur langs het spoor als veilig openbaar vervoer over het spoor.

Gerben Hoogterp, fractievoorzitter PAL GroenLinks

 
 
 

MEER NIEUWS

 
 
Op liwwadders adverteren?

GERELATEERD NIEUWS
Wyb, bedankt!

17 juli 2013, 5 reacties


Mercurius: lachen op de bank in Heechterp

17 juli 2013, 3 reacties


Advies: koester de wijkagent

16 juli 2013, (1) reactie


Ik heb in geen jaren zoveel mensen in de Groene Ster gezien

16 juli 2013, 2 reacties


Man in Sacramentsstraat bedreigd met mes

16 juli 2013, (0) reactie


LAATSTE NIEUWS
POPULAIR NIEUWS
Provincie pompt 411 miljoen euro in Friesland

25 september 2015, (0) reactie


Pieter Postma wint Oplageprijs met foto..

23 september 2015, (0) reactie


Oudere generaties steeds meer online

23 september 2015, (0) reactie


College van b en w in 18e-eeuws ornaat in..

23 september 2015, (0) reactie


Verenigd Links: gemeente mag macht niet..

23 september 2015, (0) reactie


Lunchen met Liwwadders!
Iedere dag het belangrijkste
nieuws per email
Vul hier uw e-mailadres in:

-->