Gepubliceerd op 18 mei 2012,   Categorie: Actueel,   (0) reactie


De gemeente en de Troelstra-Samling

B. en W.: Troelstra past niet binnen de Culturele Hoofdstad

(Van een correspondent)

In de LC attendeerde de LC-columnist Pieter de Groot enkele maanden geleden op de Troelstra-Samling, die al een jaar of tien niet meer toegankelijk is.

In het politieke circuit kwam enige beweging: de fractie van Groen Links in de gemeenteraad stelde vragen aan b. en w. (22 maart, beantwoord 8 mei).

Vraag 1. was: Is het college het eens met de fractie van Groen Links dat het de hoogste tijd wordt om de literaire geschiedenis van Leeuwarden beter over het voetlicht te brengen? Het antwoord van het college is: Ja, deels. Het college zegt hier ook al jaren druk mee bezig te zijn, bijvoorbeeld bij straatnaamgevingen en ondersteuning van de po�zieroute. Al sinds jaar en dag � aldus b. en w. – staat er onder elke uitgaande brief van de gemeente Leeuwarden ook een dichtregel van de vermaarde Leeuwarder auteur Pieter Terpstra. En Leeuwarden heeft een literaire prijs vernoemd naar Piter Jelles. En die prijs wordt ��n keer in de vier jaar uitgereikt.

Vraag 2 was: Heeft het college idee�n en plannen om met een concreet voorstel te komen de Troelstra�Samling een passende plek te geven, in het kader van de campagne voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018?

Nee

Hier is het antwoord van b. en w. �Nee�. Niet deels �nee�, of deels �ja�, of ja, mits, of nee, tenzij, nee, gewoon nee. En waarom: �Omdat de Troelstra�Samling onder de verantwoordelijkheid van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) viel, dat tien jaar geleden is opgegaan in Tresoar. Met de verhuizing van het FLMD naar de Boterhoek is de verzameling attributen uit die collectie grotendeels opgeborgen in de depots van Tresoar en voor een deel in een depot in Groningen. �Als we de Grote Pers mogen geloven, dan is onlangs nog de grafsteen van de moeder van Troelstra ontdekt � in de tomben van Tresoar. Deze zal in Stiens herplaatst worden door oud-gedeputeerde Bertus Mulder.

Geen plannen

Geen idee�n en plannen, dus, bij het college, want de verantwoordelijkheid ligt ergens anders. We krijgen nog te horen, dat Tresoar en HCL denken aan een �mobiele versie� van een deel van de collectie. En het college mag dan geen plannen of idee�n hebben, ze besluiten de antwoorden met de zin: �Waar het mogelijk is om Troelstra voor het voetlicht te brengen zullen we dat niet nalaten.�

Bertus Mulder

Al met al een wat warrige beantwoording van de vragen. Het wordt tijd, dat Bertus Mulder hier het voortouw neemt. Een kleine kern als Heerenveen bezit al jaren een mooie locatie, in het plaatselijk museum, waar de anarchist Domela Nieuwenhuis passende aandacht krijgt. De grote zoon van Leeuwarden � Piter Jelles Troelstra � moet het doen met een minder geslaagd standbeeld, en een ��n keer in de vier jaar uitgereikte prijs.

Armoedig

Armoedig, voor een hoofdstad als Leeuwarden. Even armoedig als het cultureel beleid in brede zin. Zoals een andere medewerker van de LC onlangs nog verzuchtte: Culturele Hoofdstad Leeuwarden, het ziet er uit als een vlag op een modderschuit.

En raadselachtig: zijn het inderdaad b. en w., die bepalen of Troelstra een plaats zou kunnen krijgen in de campagne voor de Culturele Hoofdstad? Kan het college zich er zo makkelijk van afmaken, alleen door te verwijzen naar de (formele) verantwoordelijkheid van andere instanties? B. en w. laten het helaas weer ernstig afweten.
Artikel geplaatst door

Meer over admin »

 
 

Schrijf een reactie


Reactie(s)

 
 
 

MEER NIEUWS

 
 
Op liwwadders adverteren?

GERELATEERD NIEUWS
LAATSTE NIEUWS
POPULAIR NIEUWS
‘Amateurkunst speelt nauwelijks rol..

05 oktober 2015, (0) reactie


Minder deelnemers aan Open Huizen Dag

04 oktober 2015, (0) reactie


Senioren willen net als jongeren een gewone..

04 oktober 2015, (0) reactie


Creatief boekhouden levert topplek in..

03 oktober 2015, (0) reactie


Kosten ochtendvergadering over binnenstad..

03 oktober 2015, (0) reactie


Lunchen met Liwwadders!
Iedere dag het belangrijkste
nieuws per email
Vul hier uw e-mailadres in:

-->