Gepubliceerd op 07 maart 2013,   Categorie: Actueel,   (0) reactie


(tekst: gemeente Leeuwarden)

Aanpassing in nachtopvang, dagopvangcentra en gebruiksruimte in Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden en de opvanginstellingen Zienn en het Leger des Heils hebben plannen om de dagopvang/gebruiksruimte van Zienn aan de Zuidergrachtswal te combineren met de dagopvang van het Leger des Heils aan de Tuinen in Leeuwarden. Met de verplaatsing van de locatie aan de Zuidergrachtswal zou de nachtopvang van Zienn in De Terp mogelijk gehuisvest kunnen worden in de Wirdumerpoort. Er zijn nog geen besluiten genomen. Wethouder Ekhart, Zienn en het Leger des Heils bespreken de plannen eerst met belanghebbenden.

De bedoeling is zowel de dagopvang als de gebruiksruimte van Zienn aan de Zuidergrachtswal te combineren met de dagopvang van het Leger des Heils aan de Tuinen. Daarmee komt er één voorziening voor dagopvang in Leeuwarden aan de Tuinen 32. Aanleiding voor deze plannen zijn de conclusies uit het onderzoek dat Intraval vorig jaar heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Er is toen onderzocht hoe alle dagopvangmogelijkheden efficiënter en effectiever ingericht kunnen worden.

De gecombineerde dagopvang aan de Tuinen is bedoeld voor mensen die overwegend op straat leven en voor drugsverslaafden die gebruik maken van de gebruiksruimte. Veilig gebruik onder toezicht blijft de gemeente belangrijk vinden. Voor verslaafde mensen is de dagopvang ook de plek waar zij in contact komen met de verslavingszorg.

Voor alle bezoekers van de dagopvang geldt, dat zij – meer dan in het verleden – worden gestimuleerd om activiteiten uit te voeren.

Sluiting Zuidergrachtswal, nachtopvang naar Wirdumerpoort?

De sluiting van de dagopvang/gebruiksruimte aan de Zuidergrachtswal biedt volgens wethouder Ekhart de mogelijkheid om de nachtopvang van Zienn te vestigen in de Wirdumerpoort aan de Oostergoweg 1. Plannen hiervoor zijn op 31 mei 2012 besproken met de bewoners in de Oranjewijk. Zij beriepen zich op een toezegging van de gemeente in het verleden dat er geen tweede opvangvoorziening in de wijk zou komen. Als de opvang aan de Zuidergrachtswal sluit, kan het college ook een besluit nemen over de huisvesting van de nachtopvang aan de Wirdumerpoort. Zienn is van plan ook het centrale kantoor in de Wirdumerpoort te vestigen.

Informatie en besluitvorming

Besluitvorming vindt pas plaats na overleg met de belanghebbenden.

Relevante informatie, documenten over de veranderingen en het besluitvormingstraject zijn te vinden via www.leeuwarden.nl/maatschappelijkeopvang

 

Informatiebijeenkomst:

Wij nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op woensdag 13 maart:

voor ondernemers: van 18.30 uur – 20.00 uur

voor omwonenden: 20.30 uur – 22.00 uur.

Locatie: Leger des Heils, de Tuinen 32 te Leeuwarden

 

 
 
 
 

Schrijf een reactie


Reactie(s)

 
 
 

MEER NIEUWS

 
 
Op liwwadders adverteren?

GERELATEERD NIEUWS
Wyb, bedankt!

17 juli 2013, 5 reacties


Mercurius: lachen op de bank in Heechterp

17 juli 2013, 3 reacties


Advies: koester de wijkagent

16 juli 2013, (1) reactie


Ik heb in geen jaren zoveel mensen in de Groene Ster gezien

16 juli 2013, 2 reacties


Man in Sacramentsstraat bedreigd met mes

16 juli 2013, (0) reactie


LAATSTE NIEUWS
POPULAIR NIEUWS
ABN AMRO: fors meer woningverkopen dit jaar

05 oktober 2015, (0) reactie


Creatief boekhouden levert topplek in..

03 oktober 2015, (0) reactie


Kosten ochtendvergadering over binnenstad..

03 oktober 2015, (0) reactie


Open mail aan Klaas Zijp, lid ledenraad..

03 oktober 2015, (0) reactie


Einde landelijke ouderenbond ANBO?

03 oktober 2015, (0) reactie


Lunchen met Liwwadders!
Iedere dag het belangrijkste
nieuws per email
Vul hier uw e-mailadres in:

-->