Liwwadders.nl is onderdeel van het exploitatiebeheer van Persbureau Leeuwarden. Wij besteden de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van gegevens en informatie op de website. Omdat echter een deel van de ingebrachte informatie, data en content afkomstig is van onze gebruikers kunnen er altijd onjuistheden, onvolledigheden of achterhaalde gegevens online staan. Daarom raden wij u aan om niet alleen af te gaan op de aanwezige informatie in de site, maar om ook andere bronnen te raadplegen alvorens men actie(s) of beslissingen (onder)neemt, op welk vlak dan ook.

U kunt altijd de redactie raadplegen om correctheid of actualiteit van informatie te controleren.

De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto´s, illustraties, video’s of ander grafisch materiaal, (handels)namen, advertenties, woordmerken en logo´s zijn eigendom van of onder contract afgestaan aan Persbureau Leeuwarden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang verkrijgen tot de site. Rechthebbenden of verantwoordelijken die bezwaar hebben tegen het tonen van (bepaalde) gegevens op de website, in welke vorm dan ook, kunnen te allen tijde contact opnemen met onze redactie waarna, terstond, verwijdering zal worden doorgevoerd.

Het is de gebruikers van de website (personen met een privé of zakelijke account) wel toegestaan inhoud, in welke vorm dan ook, te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of te “sharen”  zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming nodig is van Persbureau Leeuwarden.

Persbureau Leeuwarden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van onze website of gegevens verstrekt door of namens Persbureau Leeuwarden via de website, zoals tevens uiteengezet in het Privacy Beleid. Het kan gebeuren dat Persbureau Leeuwarden in de toekomst genoodzaakt is deze disclaimer te wijzigen. Als dit voorkomt zullen wij een melding publiceren op de homepage. Door gebruik te blijven maken van de website na online publicatie gaat u automatisch akkoord met doorgevoerde wijziging(en).

-->