Gepubliceerd op 05 oktober 2012,   Categorie: Dossier,   (0) reactie


Wio Joustra (LC) en de Friese Culturele Stamppot (alias de KH)

 

(Ingezonden)

 

Geachte redactie,

Op uw website lees ik nog wel eens iets over het project Kulturele Hoofdstad 2018. Ik waardeer dat zeer. Via, via terecht gekomen bij de site van het project zie ik, dat maandag a.s. in de Harmonie een bijeenkomst, genaamd Culturele Stamppot (met als betaalde kok Rudi Wester, of andere, nog steeds ongenoemd blijvende, Friese culturele experts) plaatsvindt. Daar wordt het bidbook gepresenteerd. Iedereen wordt opgeroepen hier aanwezig te zijn, want “massa maakt impact”.

 

Dubieus

De toelichting geeft aan, dat aanwezigheid van veel mensen, die – zo valt uit de tekst af te leiden – via een aantal kanalen al zijn geronseld, als steun aan de KH wordt gezien. Mij lijkt dit dubieus. Er zijn veel tegenstanders en neutrale Friezen, die graag worden geïnformeerd over het bidbook. Tot nog toe kent niemand het bidbook, behalve de Leeuwarder Courant. De LC (Wio Joustra) meldde juichend op de voorpagina in het bezit te zijn van het bidbook. Vervolgens ging het in zijn verhaal nauwelijks over de inhoud van het bidbook. Wel over de opinies van professor Goffe Jensma (zonder bijbehorende, echte informatie over diens positie, belangen en mogelijke betrokkenheid bij de opstelling van het bidbook). Burgemeester Crone kwam ook nog even aan het woord. Waar het om gaat: het ontbrak aan concrete informatie over het bidbook. Er werd wel een sfeer geschapen, dat dit iets heel goeds en moois is, alles wat er staat aan te komen. Over de kosten (misschien kan het geld ook wel efficiënter worden ingezet) rept Joustra niet. En de lezer wordt niet de gelegenheid geboden daar zelf (inhoud en kosten) een eigen oordeel over te vormen. Gisteren kwam Joustra met een commentaar, waarin hij “positivisme“ bepleit (altijd een teken dat er iets fundamenteel fout is, maar we mogen dat niet zo zeggen). Bij elkaar, armzalig en beneden peil vanuit journalistiek oogpunt. De oorzaak van deze ondermaatse schrijverij laat zich raden.

 

Als je neutraal of tegen bent, moet je niet komen

Nu mogen we maandag naar de Culturele Stamppot. Hoe de informatie daar tot ons zal komen: geen enkele aanwijzing. Wel lezen we dat een massale opkomst van belang is. Geponeerd wordt, dat wie aanwezig is (en om informatie te verkrijgen moet je hier zijn) ook voor is. Althans zo zal er worden geteld, en zo zal de organisatie (met in het kielzog LC en Omrop) ons willen wijsmaken.

 

Omrop

Op Omrop Fryslân hoorden we, dat er binnenkort een krant naar alle Friezen gaat, met informatie over de KH. Dat zal een zwaar gesubsidieerde krant zijn. Welke Fries heeft om die krant gevraagd? Veel contra-argumenten zullen in de krant niet te vinden zijn. Maar de Omrop kondigt de krant wel aan als iets zeer belangrijks en bijzonders. Of weet de Omrop al wat er in de krant zal staan? Kortom, het welhaast totalitaire propaganda-offensief is nu losgebarsten. De LC en Omrop Fryslân – bedoeld als onafhankelijk voorlichters van de bevolking – lenen zich op dit moment voor eenzijdige propaganda. Betreurenswaardig. Van een “level playing field” voor voor- en tegenstanders van de KH was al geen sprake. Met het recente offensief is zelfs de gedachte daaraan verdwenen. Al in de voorbereiding worden overheidsmiddelen (wat kostte de KH in 2009, 2010, 2011 en 2012 allemaal al niet) fors ingezet om de bevolking in het spoor van de KH te krijgen. Een bevolking die – dat is uit eerder enquêtes bekend – uiterst sceptisch staat tegenover de door de voorstanders (politici en delen van de pers)voorgespiegelde illusies. Eerder was een regelmatige raadpleging van de bevolking beloofd – want een gezamenlijk Fries feest in 2018 vereist een breed draagvlak. De uitslagen van de eerste peilingen vielen tegen. Met name de kosten – terwijl links en rechts de cultuur financieel moet bloeden – vormden een domper. Met elk extra miljoen daalde de steun van de bevolking. Je hoort de politiek niet meer over deze peilingen. En Wio Joustra hoor je er ook niet over.

 

Joustra gaat journalistiek nogal in de fout

Storend is met name de recente voorpagina publicatie over het bidbook van de hand van Wio Joustra. Jammer, dat een krant en journalist zich hiertoe verlaagt.

We geven de LC graag toe, dat er eerder, en zelfs recent, in de LC ook kritische artikelen zijn geplaatst. We noemen hier het fraaie stuk van Irene Overduin, gebaseerd op een indringende analyse van het fenomeen Kulturele Hoofdstad, in de loop der jaren, als instrument van de Europese Unie, om zich belangrijk te maken. En van de beperkte effecten, en ook van de mislukkingen. Dit artikel is nooit geplaatst op de website van de KH. Daar heeft men geen behoefte aan bredere argumentatie.

We noemen ook een recente beschouwing van Kirsten van Santen in de LC, over de merkwaardige tendens om de functie van cultuur te zien als het creëren van cohesie, en collectieve onderwerping aan de “mienskipssin”. Een gevaarlijke benadering, die ingaat tegen de historisch gezien belangrijke functie van cultuur, als leverancier van onorthodox commentaar, en van ongezouten kritiek, doorbreken van stagnatie, en ter discussie stellen van veronderstelde (vooral de politieke en maatschappelijke elite dienende) gemeenschappelijke principes.

 

Cultureel concubinaat

Het stuk van Kirsten van Santen had een plaats op de voorpagina van de LC verdiend, niet de zwijmelarij van Wio Joustra, in cultureel concubinaat met professor Jensma.

Geef Kirsten van Santen, en Huub Mous, en bijvoorbeeld de architect Rein Hofstra dezelfde bedragen, en zij maken voor u een prachtige krant, waarin tegenwicht wordt geboden aan deze, geforceerde, regionale hype, waar helaas enkele individuen, en instellingen (met, we geven het hun graag toe, financiële of andere belangen) zich voor lenen.

Hoe het zij, Wio Joustra heeft veel uit te leggen. Of is hij – zoals niet ongebruikelijk bij de LC, Liwwadders.nl heeft de lezers daarover terecht geïnformeerd – onlangs gebeld door burgemeester Crone, teneinde de redactionele koers de voor Crone goede kant op te krijgen? Wio, en LC, leg het allemaal nog eens uit.

 

Observatorium Politiek Leeuwarden

 

Op persoonlijke titel,

Projectleider a.i. A. Agricola
Artikel geplaatst door

Meer over admin »

 
 

Schrijf een reactie


Reactie(s)

 
 
 

MEER NIEUWS

 
 
Op liwwadders adverteren?

GERELATEERD NIEUWS
Wyb, bedankt!

17 juli 2013, 5 reacties


Mercurius: lachen op de bank in Heechterp

17 juli 2013, 3 reacties


Advies: koester de wijkagent

16 juli 2013, (1) reactie


Ik heb in geen jaren zoveel mensen in de Groene Ster gezien

16 juli 2013, 2 reacties


Man in Sacramentsstraat bedreigd met mes

16 juli 2013, (0) reactie


LAATSTE NIEUWS
POPULAIR NIEUWS
Meer werk voor architecten, vooral in..

01 oktober 2015, (0) reactie


‘Zandleven, shared-space bij station?..

28 september 2015, (0) reactie


Pick Up Point bij Jumbo Snekertrekweg

29 september 2015, (0) reactie


‘Nederlandse meiden verkiezen..

29 september 2015, (0) reactie


Groene Draeck kost goud, Fries statenjacht..

29 september 2015, (0) reactie


Lunchen met Liwwadders!
Iedere dag het belangrijkste
nieuws per email
Vul hier uw e-mailadres in:

-->