Gepubliceerd op 25 februari 2013,   Categorie: Actueel,   9 reacties


Tendentieuze baggerprogramma’s

Geachte redactie,

Uit uw berichtgeving over het VARA-programma, waarin het Leeuwarder Zaailand vanwege hoge kosten en andere bestuurlijke onvolkomenheden aan de orde kwam, begrijp ik, dat fractieleider Feitsma van de Leeuwarder PvdA-fractie het heeft over een “tendentieus baggerprogramma”. En dat nog wel van de bevriende Arbeiders Radio Amateurs. Feitsma lijkt wat nerveus. Misschien heeft dat te maken met de aanstaande verkiezingen in de stad. En de procedure daarvoor binnen de PvdA.

Nieuwe raadsleden

De PvdA is druk op zoek naar nieuwe raadsleden. De vroegere wethouder Timmermans is aanvoerder van de selectie-commissie. Timmermans toonde zich binnen de PvdA een criticus van de vergaande bezuinigingen op de Leeuwarder cultuur. De PvdA-fractie forceerde eerst deze bezuinigingen, daartoe verleid door de ex-wethouder Florijn. Onlangs vertelde in de Volkskrant Piet van der Wal (PAL) nog met ontzag, hoe deze Florijn dat in de college-onderhandelingen voor elkaar had gekregen. Terwijl hijzelf (Van der Wal) in de onderhandelingen er voor had kunnen zorgen, dat het anders was gegaan. Boter op het hoofd, deze Van der Wal, zoals ook met het Zaailand. Ga je echt tegen wethouder Koster stemmen, Piet, bij het Europaplein? Het staat in de LC. En de andere fractieleden, zoals de grote Hoogterp? Dat zou wat wezen, jongens. Vraagt wel om moed. Stoere jongens, ferme knapen , vooral Jan Atze N.

Eerlijk verhaal niet verder dan de boezem van de fractie

Binnen de Leeuwarder PvdA manifesteerde zich gaandeweg nogal wat ongenoegen over het zogenaamde cultuurbeleid. Zeker toen tot ieders verbazing bleek, dat Parnas, Harmonie, bibliotheek, en wie niet, moesten bloeden, maar er wel geld voor de Culturele Hoofdstad beschikbaar kon komen. De fractie wilde aanpassingen ten aanzien van de voorgenomen sloop van Parnas, maar ging uiteindelijk door de bocht voor de aandrang van het CDA. Er was sprake van een acuut dreigende bestuurs-crisis in Leeuwarden. Bespreking van het onderwerp in raadscommissies werd op het allerlaatste moment geblokkeerd. De PvdA ging door de bocht. Desgevraagd ontkende Feitsma op een PvdA-ledenvergadering glashard, dat hij door de pomp was gegaan. Het eerlijke verhaal gaat binnen de PvdA niet verder dan de boezem van de fractie. Tegen leden mag je “l……”, pardon, de waarheid verzwijgen.

Krachtige persoonlijkheden

Timmermans zoekt nu – zo bleek uit publicaties – krachtige en open persoonlijkheden. Leg dat profiel op de huidige fractie, en enige nervositeit is begrijpelijk. Niet in de laatste plaats bij Feitsma.

Hetty Jansen screent kandidaat-raadsleden en wordt en passant zelf statenlid

Raadslid Staal haalt zijn meningen bij de kapper

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, heeft het – naar de verhalen willen – binnen de PvdA ook al gespannen. Binnen het afdelingsbestuur was een forse crisis uitgebroken. Op het laatste moment zou nog een aantal mensen lid zijn geworden om op de lijst te kunnen worden gezet. Binnen de selectiecommissie speelde de toenmalige afdelingsvoorzitter Bausch een bescheiden rol. Begrijpelijk, omdat hijzelf bij eerdere verkiezingen al eens als ongeschikt voor het raadslidmaatschap was afgeserveerd. Prominent aanwezig in de selectiecommissie was daarentegen Hetty Jansen, die kort daarna zomaar ineens statenlid voor de PvdA kon worden. En de provinciaal ambtenaar Gildemacher, persoonlijk assistent van PvdA-gedeputeerde Konst, sloeg in de commissie ook voor meester op. We hebben uit goede bron, dat Jansen als belangrijkste eigenschap van een raadslid de onderschikking aan de fractiediscipline beschouwt. De brieven van sollicitanten had ze niet gelezen, maar een snelle blik op het cv was voor haar genoeg. Op provinciaal niveau marcheert het inmiddels uitstekend met het beleid onder aanvoering van de PvdA (gang van zaken rond Culturele Hoofdstad, Centrale As, verkeerstellingen, grondaankopen, moties van wantrouwen, excuses, aangekondigde evaluatie), waarbij inderdaad de fractiediscipline (verdediging van het ingezette beleid, en de eigen gedeputeerden, door dik en dun) voorbeeldig moet worden genoemd. Er zijn mensen, die vinden, dat de provinciale supervisie (gedeputeerden Konst en De Vries) op de stad Leeuwarden, via in dit geval de lijn Gildemachter, Jansen, te ver gaat. Onzin natuurlijk, er is geen “controle” of zoiets in het spel. En in elk geval zijn de bedoelingen goed. Zo wordt bezworen. Al is de wending van de Leeuwarder PvdA-fractie ten gunste van de miljoenen voor de Culturele Hoofdstad, in een aantal stappen, afdalend van gedeputeerde De Vries, via wethouder Deinum, de bekering van burgemeester Crone, en vervolgens van de arme Leeuwarder PvdA-fractieleden zelf, een lachwekkend spektakel geweest. Daarbinnen was de argumentatie van raadslid Jelmer Staal op een ledenvergadering briljant. Hij was bij de kapper geweest, en die was vanwege de beloofde toeristische groei, en dus ook voor hem, de kapper, meer bezoek door de CH, voor. Een respectabel standpunt. Maar de volgende keer hebben we liever de kapper zelf in de gemeenteraad. Wat betreft de kleine scholen: ga eens naar de dorpskapper, voor zo ver nog aanwezig, want doorgaans ook al gesneuveld in de globalisatie, misschien is die wel tegen de 100-leerlingen-norm. Dan mag jij weer een ander stukje schrijven.

Meetlat

We gunnen deze gewillige raadsleden allemaal de harde meetlat die Ap Timmermans ongetwijfeld gaat hanteren.

Brakenhoff geschikt om PvdA-Leeuwarden aan te voeren

Eline de Koning moet in debat

De PvdA-Leeuwarden, als onvermijdelijke machtsfactor, zou er goed aan doen, allereerst over te gaan tot de verkiezing van een eigen lokale aanvoerder en lijsttrekker, zoals ook landelijk is gebeurd. De kandidaten kunnen zich dan “bewijzen”. De huidige gemeentelijke selectieprocedure is schimmig, en beperkt zich in partij-democratisch opzicht tot instemming door de leden als alles al weer geknipt en genaaid is. En het partij-establishment regisseert. Dat moet dus veranderen.

Het zou buitengewoon interessant zijn, bijvoorbeeld de ex-SP-er Brakenhoff, te zien optreden tegenover de huidige fractieleider Feitsma, en vrouwelijk fractielid Eline de Koning (verbonden aan het Friesland College, het onderwijs-instituut, met aan het hoofd een bevriend partijlid, dat met de opleidingen D’drive, de basis moet leveren voor het nieuwe Harmoniekwartier). Het Harmoniekwartier, dat eerst subsidie kreeg van het provinciaal bestuur, vervolgens van SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland ), met wethouder Deinum als lid van de SNN-commissie, die de subsidies toekent. Makkelijk, om dan vervolgens de eigen gemeenteraad – die natuurlijk bij normale procedures als eerste zelf een bijdrage zou moeten toekennen – te pressen tot een aanzienlijke gemeentelijke financiële inspanning , al zijn de plannen boterzacht en verliesgevend (pop-podium). Want als de raad nee zou zeggen, dan vervallen de subsidies van provincie en SNN. Een plan Harmoniekwartier, dat alvast is genoemd in het bidbook voor de Culturele Hoofdstad, met een forse bijdrage van de gemeente. De burgemeester zei het aan het begin al: Culturele Hoofdstad, het kost ons weinig, want we doen gewoon een Europese strik om de dingen, die we van plan waren. En misleidende cijfers in het bidbook noemde hij niet erg, want bedoeld voor Brusselse ambtenaren. Deze burgemeester neemt het zo nauw niet met de waarden en normen, wat de Wiardi Beckman Stichting , samen met partijvoorzitter Spekman, recent ook aan oproepen over de partij uit mag storten. De burgemeester kwam ook al niet opdagen bij de uitreiking van de PvdA-speldjes voor xx-jaren van trouw lidmaatschap. Kamerlid Lutz Jacobi was “not amused”. Flauw, want Crone zat juist weer in Den Haag om justitiële voor Leeuwarden te behouden. En weer mis. Wat lukt op dit vlak (de Leeuwarder lobby) eigenlijk wel?

Brakenhoff: meld je aan

Brakenhoff binnen de partij. Op Liwwadders meldde u al eens, dat Feitsma op gemeentelijk niveau toenadering had afgehouden. Jammer. De door partijvoorzitter Spekman zeer onlangs nog weer benadrukte “linksere koers” van de partij, had hier een impuls kunnen krijgen. Het lokale establishment is er tegen. Waar blijft de plaatselijke vernieuwing? Brakenhoff was in de gemeenteraad zeer welbespraakt in zijn standpunt over de Culturele Hoofdstad. Standvastig in zijn opinie, anders dan de eerst zo “cynische “ Feitsma, die zijn rug niet recht wist te houden.

Boarnsterhim-Noord

Of moet de linksere koers van Boarnsterhim-Noord komen, met de trieste erfenis van een te gronde gegane gemeente (altijd een sociaal-democratisch bolwerk geweest, vergelijk het roemruchte Idaarderadeel), met schandalen rond PvdA-wethouders, en de ondergang ingeleid door een college met onder meer Anne Jochum de Vries (ja, broer van) en nu via onder meer de Slachte Marathon geïnvolveerd in de promotie van de Culturele Hoofdstad. Jelle de Visser zat er voor de PvdA in de raad ten tijde van de calamiteiten. Zag blijkbaar het zwerk drijven, en koos al eerder voor Leeuwarden. Wil vast weer voor een periode aantreden.

Jury

In het bidbook voor de Culturele Hoofdstad, en hoe zal de jury nu weten hoe dat zit, is het aantal deelnemers aan de laatste Slachte Marathon geteld als voorstanders van de Culturele Hoofdstad. Zo kom je als organisatie aan leuke cijfers.

Geen wonder, dat accountants de verslagen van deze lieden niet goed willen keuren.

Hoogachtend,
W.g. A. De Boer
 
 
 

Schrijf een reactie


Reactie(s)

Reactie geplaatst op 25 februari 2013
Willem Koopmans

De schrijver van dit stukje, de heer Luuk Ingberg, is volgens de geruchten zelf te licht bevonden voor een plek op de lijst van PvdA-kandidaat raadsleden. Dat plaatst de onsamenhangde bagger die hij voor dit medium schrijft toch in een ander daglicht..

Reactie geplaatst op 25 februari 2013
Hans

dat het bestuurlijke echelon en vastgoed door in elkaar grijpende tentakels incorrecte beslissingen kunnen forceren is zelfs voor de grootste leek momenteel waarneembaar.

Reactie geplaatst op 25 februari 2013
gerrit

Feitsma……had ik die naam niet eerder gelezen¿¿¿¿

Reactie geplaatst op 25 februari 2013
James

Spannend. Maar volgens mij moest de gemeente gewoon hard bezuinigen en had men gewoon in het begin al afgesproken dat er ook bezuinigd zou worden op cultuur. Niemand ging door de bocht. Parnas was duur en veel amateurclubs hadden er last van dat ze met gemeentegeld leden wegkaapten.

Reactie geplaatst op 25 februari 2013
rob

Het is wel een beetje flauw om onze veelbelovende jongeling Jelmer Staal zo te kijk te zetten. Op een bijeenkomst in de Bres, onderwerp CH2018, wist hij toch maar mooi het ganse publiek te vertellen wat cultuur nu eigenlijk is. Smartphone aan, wiki-pagina met een definitie van cultuur gevonden, staan gaan en oreren maar.

Reactie geplaatst op 25 februari 2013
rob

Beste Rob, wie je ook maar mag zijn.

Dat Jelmer Staal soms een beetje onhandig is, is volgens mij niet zo erg. Persoonlijk vind ik dat wel wat hebben. Wat ik veel erger vind is dat ene Sjoerd Feitsma binnen een termijn van 4 maanden 2 keer zwaar in de fout gaat: niet dat hij niet zaken mag diskwalificeren, maar dat hij dat doet zonder dat te onderbouwen. Leuk itempje voor kannietwaarzijn.
Jong, veelbelovend raadslid leest zijn fractieleider de les : hoe kan je zo dom zijn om vlak voor verkiezingen voor de 2-de maal de fout in te gaan. En omdat dat zo gevoeld werd was er dit keer geen wiki nodig om het woord beschaving te verklaren.

Reactie geplaatst op 25 februari 2013
Gerard

Stel dat A. de Boer gelijk heeft (wie is deze man)? Dan ben ik erg benieuwd naar het materiaal dat hij heeft? Is het geen samenraapsel van meningen gebombadeerd tot persoonlijke feiten ontstaan door persoonlijke frustratie? Ben benieuwd naar schriftelijke materiaal waarop deze feiten staan want de mening van A. de Boer is niet mals.

Reactie geplaatst op 25 februari 2013
rob

Gerard, of wie je ook maar bent.

Het mag toch redelijk duidelijk zijn waar de info vandaan komt? Het is toch niet zo dat het
uitmaakt wie het zegt, want dan ben je ongeveer zo’n kleine Feitsma. Aan het werk Jelmer!
En aan het werk Gerard: gemeente stukken, vergaderingen enzo.
Mocht het nog niet tot je doorgedrongen zijn: een naam zegt niks. Een mail-adres ook niet.
Het gaat echt om de inhoud.

Reactie geplaatst op 26 februari 2013
Harold Hesselink

Mag toch hopen dat je DIT niet over je hart kunt verkrijgen Jeffrey, want waar is “LINKS” dan nog te vinden ?

 
 
 

MEER NIEUWS

 
 
Op liwwadders adverteren?

GERELATEERD NIEUWS
Wyb, bedankt!

17 juli 2013, 5 reacties


Mercurius: lachen op de bank in Heechterp

17 juli 2013, 3 reacties


Advies: koester de wijkagent

16 juli 2013, (1) reactie


Ik heb in geen jaren zoveel mensen in de Groene Ster gezien

16 juli 2013, 2 reacties


Man in Sacramentsstraat bedreigd met mes

16 juli 2013, (0) reactie


LAATSTE NIEUWS
POPULAIR NIEUWS
Meer online shoppers opgelicht

26 augustus 2015, (0) reactie


HAUSER – Multimediaal epos van..

24 augustus 2015, (0) reactie


Geen gebrul meer in Friese circus

24 augustus 2015, (0) reactie


Vlieland twijfelt aan haalbaarheid volledige..

24 augustus 2015, (0) reactie


Westeinde wordt gek van bromtoon

24 augustus 2015, (0) reactie


Lunchen met Liwwadders!
Iedere dag het belangrijkste
nieuws per email
Vul hier uw e-mailadres in:

-->