Gepubliceerd op 07 maart 2013,   Categorie: Actueel,   (0) reactie


(tekst: De Moanne)

Bottema & Van der Hem oer Tokkys, Marktplaats, biersûpe en mear!

De twadde Moanne Live fan dit jier wurdt holden op tiisdei 12 maart. En ditkear stean op it poadium fan de Moanne: Sjoerd Bottema en Bouke van der Hem.

Oer streekliteratuer, it neisyngronisaasje-effekt, wrâldboargers, stêd en plattelân, Nederlanners, Belgen, Friezen en Turken, Nij Beets en New York, Frysksinnigens, de Fryske Beweger, de Tokkys, hurdfytsers en bûtersmokkelers, Marktplaats.nl, oarloch, echte helden, krúswurdpuzelje, leafde foar de twasylinder, motorcampings, Yndyske typkes, Spaanske fuery, biersûpe, The Black Devils, ienriedigens, Duo Kostverloren, De Wibra’s, The Beasts, fol is fol, Jongemastate, Opel Kapitein, Srebrenica, Dutchbat, de Weidumer Herkules, ferienigingsmatinee, de Lycklamatapes, amateurtoaniel, de grutte boaze wolf ensafuorthinne.

Tiisdei 12 maart 2013, oanfang 20.00 oere yn de Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert.

Wy sjogge út nei jim komst! Opjefte graach foar 11 maart by Sito Wijngaarden: s.wijngaarden@afuk.nl.
 
 
 

Schrijf een reactie


Reactie(s)

 
 
 

MEER NIEUWS

 
 
Op liwwadders adverteren?

GERELATEERD NIEUWS
Wyb, bedankt!

17 juli 2013, 5 reacties


Mercurius: lachen op de bank in Heechterp

17 juli 2013, 3 reacties


Advies: koester de wijkagent

16 juli 2013, (1) reactie


Ik heb in geen jaren zoveel mensen in de Groene Ster gezien

16 juli 2013, 2 reacties


Man in Sacramentsstraat bedreigd met mes

16 juli 2013, (0) reactie


LAATSTE NIEUWS
POPULAIR NIEUWS
Lida Dykstra, dit jier 20 jier skriuwster,..

09 september 2014, (0) reactie


De Lawei ontbindt overeenkomst met aannemer..

10 september 2014, (0) reactie


Leeuwarder autodief van weg gedrukt in..

10 september 2014, (0) reactie


Jurken mei Fryske flaggen op Prinsedei

10 september 2014, (0) reactie


Uitzendbranche presenteert zes voorstellen..

10 september 2014, (0) reactie


Lunchen met Liwwadders!
Iedere dag het belangrijkste
nieuws per email
Vul hier uw e-mailadres in:

-->