Gepubliceerd op 04 maart 2013,   Categorie: Zakelijk,   (0) reactie


(tekst: persbericht – commissaris John Jorritsma was eerste man bij de BOM)

BOM: Meer aandacht gemeenten Brabant voor wensen grootbedrijf

Vandaag 10:56

Dit is een origineel bericht van BOM Holding B.V.

Regionale aanpak voorkomt het missen van groei- en innovatiekansen

Tilburg (4 maart 2013) – Lokale overheden in Noord-Brabant hebben onvoldoende zicht op de wensen van grotere ondernemingen (100 werknemers en meer) binnen hun gemeentegrenzen. Groei- en innovatiekansen blijven daardoor onbenut. Een helderder beeld van de ambities van het grootbedrijf stelt gemeenten – het liefst in regionaal verband – beter in staat in te spelen op actuele verlangens. Die hebben meestal betrekking op betere infrastructuur (verkeer en vervoer) en vestigingslocaties, en een voorzieningenniveau dat het voor potentiële werknemers van buiten aantrekkelijker maakt naar de nieuwe werkomgeving te verhuizen.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Samen meer kansen voor het grootbedrijf’ van adviesbureau BRO, in opdracht van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), de economische uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant. BRO ondervroeg voor de studie circa twintig ondernemingen in de regio Uden-Veghel-Schijndel. Het ging daarbij om zowel nationale als internationale bedrijven en om ondernemingen die een hoofd- of een nevenvestiging in het gebied hadden. De conclusies van het onderzoek bleken ook toepasbaar op de rest van Brabant.

Regionale liaison

De onderzoekers stellen vast dat om bedrijven te laten groeien en te binden aan een regio meer nodig is dan het enkel lokaal scheppen van ruimtelijke randvoorwaarden. Voor een goed ondernemersklimaat moeten gemeenten vanuit een regionale benadering permanent contact zoeken met het aanwezige grootbedrijf, al was het maar omdat de belangen van grote ondernemingen veel verder strekken dan de gemeente waar ze zijn gevestigd. Op zijn beurt hoort het grootbedrijf binnen zo’n relatie gemeenten tijdig te informeren over visies, ambities en investeringsplannen op zowel lokaal als concernniveau. Een te benoemen regionale accountmanager zou als liaison de gewenste verbindingen kunnen leggen.

Aandachtspunten

Op inhoudelijk vlak benoemt ‘Samen meer kansen voor het grootbedrijf’ een aantal aandachtspunten: – Infrastructuur Het verder ontwikkelen van een regionale infrastructuur (weg, spoor, water) die goed aansluit op de nationale netwerken; – Bedrijventerreinen Een betere uitstraling van bedrijventerreinen die overeen komt met de verwachtingen van grote (internationale) bedrijven; – Congres- en scholingsfaciliteiten Meer aandacht voor congres-, scholings- en hotelfaciliteiten die passen bij het bedrijfsimago van het grootbedrijf; – Arbeidsmarkt Vanwege de krapte op de regionale arbeidsmarkt vindt het grootbedrijf het van belang potentiële (hoogopgeleide) werknemers een hoogwaardige woon- en werk- en leefomgeving aan te kunnen bieden; – Cross-sectorale innovaties Een regionale aanpak en goede inhoudelijke contacten tussen overheden en bedrijven verlagen de drempel voor cross-sectorale innovaties, vooral op het gebied van Feed/Food, Health en Farma. Verbindingen tussen bedrijven komen zo sneller tot stand, verbanden met regionale onderwijsinstellingen (universiteit, hbo, mbo, lbo) worden eerder gelegd.

Bedrijfsleven en gemeenten positief Het georganiseerde bedrijfsleven en de drie gemeenten reageren positief op het rapport. Het grootbedrijf beschouwt de adviezen als waardevolle bouwstenen ter versterking van de positie van het bedrijfsleven in de regio. Ook de gemeenten Uden, Veghel en Schijndel onderkennen de meerwaarde van een gezamenlijke aanpak en bekijken nadrukkelijk de mogelijkheden van een regionale accountmanager.

Over de BOM De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) spant zich in voor een innovatieve en veerkrachtige Brabantse economie met duurzaam concurrentievermogen binnen een globaliserende wereld. Die ambitie houdt in dat wordt toegewerkt naar een positie in de top van Europese kennis- en innovatieregio’s. Vertaald naar de praktijk van alle dag ondersteunen BOM-medewerkers als inspirator, facilitator en regisseur vernieuwende Brabantse ondernemers in hun wens nationaal en internationaal te excelleren. Waar nodig legt de BOM extra gewicht in de schaal, door zelf financieel deel te nemen (participeren) in perspectiefrijke initiatieven.
 
 
 

Schrijf een reactie


Reactie(s)

 
 
 

MEER NIEUWS

 
 
Op liwwadders adverteren?

GERELATEERD NIEUWS
Wyb, bedankt!

17 juli 2013, 5 reacties


Mercurius: lachen op de bank in Heechterp

17 juli 2013, 3 reacties


Advies: koester de wijkagent

16 juli 2013, (1) reactie


Ik heb in geen jaren zoveel mensen in de Groene Ster gezien

16 juli 2013, 2 reacties


Man in Sacramentsstraat bedreigd met mes

16 juli 2013, (0) reactie


LAATSTE NIEUWS
POPULAIR NIEUWS
De gevaarlijke verleiding van het..

01 oktober 2015, (0) reactie


‘Loodgieters zijn beter te vertrouwen..

30 september 2015, (0) reactie


Friesland toch niet het nieuwe Silicon Valley

29 september 2015, (0) reactie


Zorgfonds gaat eigen leden hypotheken..

29 september 2015, (0) reactie


NRC-redacteur Marc Chavannes stapt over naar..

29 september 2015, (0) reactie


Lunchen met Liwwadders!
Iedere dag het belangrijkste
nieuws per email
Vul hier uw e-mailadres in:

-->